logo
SBT LIGHTING

พันธ์ุมะพร้าวทับสะแกแท้ พร้อมปลูก

พันธ์ุมะพร้าวทับสะแก แท้พร้อมปลูก  อายุ  8-9 เดือน  พร้อมปลูก  ปี 2566  

เป็นมะพร้าวพันธุ์ทับสะแกแท้ คัดต้นแม่พันธุ์อายุ มากกว่า 30-40ปี  ลูกดก ตกลูกเร็ว โทร 027585488, 027585988 หรือ โทร 061

9982442 Id Line sbt889

 

แสดง 1-1 จาก 1 รายการ