SBT LIGHTING

วิธีการชำระเงิน

ข้อมูลการชำระเงินของร้านค้า

ชำระเงินสด ได้ที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส บี ที ไลท์ติ้ง

406/5-6 ถนน ศรีนครินทร์ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ  10270 

หรือโอนเงินเข้า  บัญชี บริษัท​ เอสบีที​ 999​ จำกัด

สามารถชำระเงินมาได้ผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

bkb ธนาคารกรุงเทพ
บจ. เอส บี ที 999
227-0-77778-8
สะสมทรัพย์
bkb ธนาคารกรุงเทพ
น.ส. ลักษิกา หนูเชื้อ
227-0-76679-9
สะสมทรัพย์
scb ธนาคารไทยพาณิชย์
นายจิรวัฒน์ ศรีรัตนะ
401-0-57450-6
ออมทรัพย์